Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018
Ngày 12/07/2017-14:44:00 PM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ lập và thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trung hạn


Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ lập và thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trung hạn cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ.Thông tin cụ thể về Lớp bồi dưỡng như sau:

1. Nội dung: Có tại Đề cương gửi kèm.
2. Thời gian: 02 ngày, 20 - 21/7/2017 (Bắt đầu từ 7h45, ngày 20/7/2017).
3. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
4. Giảng viên: Chuyên gia Bộ Tài chính.
Đề nghị Quý Đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 19/7/2017 để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh_lop_KHTC_trung_han.doc
    Tổng số lượt xem: 400
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.