Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Ngày 20/09/2017-11:23:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng Kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ (Tại Thành phố Đà Nẵng)
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm góp phần nâng cao kỹ năng, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng thực thi nhiệm vụ, công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ tại Đà Nẵng.

+ Nội dung: Xem Đề cương kèm theo Văn bản này.
+ Thời gian: 03 ngày, từ ngày 03 - 05/10/2017 (Bắt đầu từ 7h45, ngày 03/10/2017).
+ Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài Gòn Tourane. Số 5 Đống Đa, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
+ Giảng viên:
(1) Ông Ngô Văn Giang, PGĐ phụ trách, Trung tâm BDCB KT-KH (MPI)
(2) Bà Phan Thùy Trâm, PVT phụ trách truyền thông, Vụ TĐ-KH&TT (MPI)
(3) Ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước (MOHA)
+ Chứng chỉ: Trung tâm BDCB Kinh tế - Kế hoạch cấp theo quy định.
Đề nghị Quý đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng và gửi Danh sách (theo Mẫu đăng ký gửi kèm) đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 28/9/2017 để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
Khi đến dự học, mỗi học viên nộp cho Ban Tổ chức 02 ảnh thẻ 3x4 cm để làm Chứng chỉ.
Trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Thong_bao_chieu_sinh_lop_thuc_thi_NVCV.doc
    Tổng số lượt xem: 564
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.