Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018
Ngày 27/09/2017-08:46:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Sáng nay 27/9/2017, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Mai Ngọc Bích - Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và đầu tư; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng phòng, Đảng Ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Trần Hồng Liên - trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch;đồng chíĐặng Công Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương;và toàn thể các học viên.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh -Trưởng phòng, Đảng Ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư
giới thiệu đại biểu và nội dung chính khóa học.

Đồng chí Mai Ngọc Bích - Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
phát biểu khai giảng lớp học.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Mai Ngọc Bích nhấn mạnh quá trình phấn đấu vào Đảng là quá trình liên tục, đòi hỏi mỗi học viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Với ý nghĩa đó, khóa học mở ra không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các đồng chí học viên trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình thực hiện công tác tại cơ sở.
Tham gia giảng dạy là những giảng viên giàu kinh nghiệm: đồng chí Ngô Bá Toại – Phó giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Xuân Mỹ - Trưởng Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đồng chí Bùi Minh Quang – Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chíĐặng Công Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chíĐỗ Việt Hà - Ủy viên Ban chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.
TS. Đặng Công Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo TW
giảng bài tại lớp học.
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được tổ chức với các nội dung chính:
- Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng Việt Nam;
- Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;
- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ Xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN;
- Đường lối phát triển kinh tế - xã hội;
- Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường;
- Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội;
- Chủ động và hội nhập quốc tế;
- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở;
- Xây dựng Đảng về đạo đức;
- Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;v.v.
Khóa học sẽ diễn ra trong 3 ngày 27-28-29/9/2017, kết thúc khóa học, các học viên được kiểm tra đánh giá chất lượng và cấp giấy chứng nhận theo quy định.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 349
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.