Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018
Ngày 03/10/2017-14:56:00 PM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng thực thi nhiệm vụ, công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ tại Thành phố Đà Nẵng
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm góp phần nâng cao kỹ năng, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ cho cán bộ công chức, sáng nay - 03/10/2017, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng thực thi nhiệm vụ, công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn Tourane, thành phố Đà Nẵng.
Nội dung khóa học gồm 3 chuyên đề:
Chuyên đề 1. Kỹ năng xây dựng phong cách và hình ảnh công chức, viên chức
Chuyên đề 2: Kỹ năng truyền thông cho công chức, viên chức
Chuyên đề 3: Rèn luyện đạo đức công vụ
Giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm:
(1) Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch;
(2) Bà Phan Thùy Trâm - Phó Vụ trưởng phụ trách truyền thông, Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
(3) Ông Lê Anh Tuấn - Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước.
Khóa học sẽ diễn ra trong 03 ngày 03-04-05/10/2017. Cuối khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định.
Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng
Ông Ngô Văn Giang - PGĐ phụ trách Trung tâm BDCB Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng


    Tổng số lượt xem: 199
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.