Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018
Ngày 07/10/2017-09:22:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng (Tổ chức tại Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên)
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Yên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên viên nghiệp vụ làm công tác liên quan đến đấu thầu, quản lý dự án của các đơn vị trên địa bàn Tỉnh Phú Yên.
Khóa học gồm những chuyên đề chính:
- Chuyên đề 1: Giới thiệu về đấu thầu qua mạng.
- Chuyên đề 2: Giới thiệu về hệ thống đấu thầu qua mạng, giao diện chính, các chức năng, thông tin chính trên hệ thống.
- Chuyên đề 3: Quy trình đăng ký Bên mời thầu/Nhà thầu, cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu
- Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng:
- Chuyên đề 5: Thực hành tổ chức đấu thầu, dự thầu một gói thầu cụ thể trên hệ thống đấu thầu qua mạng.
- Chuyên đề 6: Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và những vấn đề cần lưu ý khi triển khai thực hiện.
- Trao đổi - Giải đáp vướng mắc - Xử lý tình huống về đấu thầu qua mạng; thảo luận kế hoạch triển khai đấu thầu qua mạng; định hướng về pháp lý cho đấu thầu qua mạng thời gian tới.
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có đủ điều kiện và những kỹ năng để tham gia hoạt động đấu thầu qua mạng theo quy định của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng:
Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm BDCB Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu Khai giảng lớp bồi dưỡng


Ông Nguyễn Sơn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu giảng bài tại lớp bồi dưỡng    Tổng số lượt xem: 264
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.