Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 8 năm 2018
Ngày 26/12/2017-09:00:00 AM
Khai giảng Lớp tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằmcập nhật, hướng dẫn, hệ thống hóa những điểm thay đổi cốt lõi, giúp cho kế toán các đơn vị nắm vững và triển khai áp dụng thành thạo Chế độ kế toán mới ngay từ đầu năm 2018, sáng nay – 26/12/2017, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Khai giảng Lớp tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

Ông Trần Phú Cường, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Văn phòng Bộ, phát biểu khai giảng lớp học.

Nội dung khóa tập huấn gồm các nội dung chính về báo cáo tài chính Nhà nước: Cơ sở pháp lý; mục đích ý nghĩa; Danh mục, phạm vi; Nội dung chỉ tiêu báo cáo tài chính Nhà nước; Quy trình, thời hạn lập, gửi; Biểu mẫu, nội dung, quy trình lập báo cáo CCTT; Các bước lập và tổng hợp BCTCNN, giao dịch nội bộ; Trách nhiệm các đơn vị liên quan; và Lộ trình thực hiện.
Một số nội dung Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp:
- Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
- Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
- Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
- Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư 107.

Thông tư 107 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng NSNN.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 697
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.