Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 8 năm 2018
Ngày 10/01/2018-11:10:00 AM
Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nhằm từng bước chuẩn hóa ngạch, bậc công chức theo quy định của Nhà nước, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch đã tổ chức Lớp bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ từ ngày 14/11/2017. Sáng nay, 10/1/2018, kết thúc khóa học, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch đã tổ chức Lễ Bế giảng.

Bà Trần Thị Hồng Liên, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, đọc báo cáo kết quả khóa học.

Trải qua gần hai tháng, các học viên của lớp đã được học, nghiên cứu 16 chuyên đề chính và 02 chuyên đề báo cáo thuộc chương trình chuẩn quốc gia về bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên, tập trung vào các nhóm: Nhóm kiến thức chung; Nhóm kiến thức quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ; và Nhóm các kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ. Theo quy định, các học viên cũng đã tham gia hai kỳ kiểm tra và viết một bài tiểu luận xử lý tình huống cuối khóa.

Ông Phạm Quang Trung, phòng Quản lý đào tạo, công bố Quyết định cấp chứng chỉ cho các học viên và
Quyết định khen thưởng các học viên có thành tích cao trong học tập.

Kết quả, 22/22 học viên của lớp đều đủ điều kiện được Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên theo quy định. 03 học viên đạt thành tích cao trong học tập và có nhiều đóng góp cho sự thành công của lớp học đã được Lãnh đạo Trung tâm quyết định khen thưởng.

Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm - phát biểu tổng kết khóa học và tuyên bố bế giảng.

Ông Hà Quang Hưng - Lớp trưởng, đại diện các học viên -phát biểu cảm ơn Ban tổ chức lớp.

Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm - trao chứng chỉ cho các học viên.

Ông Hà Quang Hưng - Lớp trưởng, đại diện các học viên - tặng hoacảm ơncán bộ Trung tâm.

Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm - tặng hoa chúc mừng thành tích học tập của cả lớp
và động viên, khuyến khích tinh thần học tập, làm việc của các cán bộ công chức trẻ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 604
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.