Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Ngày 29/01/2018-15:30:00 PM
Mời tham dự Lớp tập huấn Hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT của Bộ trưởng về việc triển khai chỉ đạo, điều hành qua mạng trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Tin học tổ chức Lớp tập huấn Hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian: 01 ngày, 02/02/2018. (Đăng ký và nhận tài liệu học từ 07h45, ngày 02/02/2018)
2. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
3. Giảng viên: Chuyên gia Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đề nghị Quý Đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự Lớp tập huấn theo Mẫu đăng ký gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 01/02/2018 để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Giay_moi_chieu_sinh.doc
    Tổng số lượt xem: 572
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.