Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019
Ngày 06/02/2018-14:05:00 PM
Thông báo các chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng tại các địa phương trong năm 2018

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý doanh nghiệp,... tại địa phương, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đề nghị phối hợp với Quý Sở tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương trong năm 2018. Thông tin cụ thể như sau:
1. Nội dung chương trình (chi tiết trong Phụ lục kèm theo), bao gồm:
- Chương trình 1: Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu – chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu
- Chương trình 2: Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu
- Chương trình 3: Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
- Chương trình 4: Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu phục vụ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu
- Chương trình 5: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Chương trình 6: Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư
- Chương trình 7: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
- Chương trình 8: Tập huấn quán triệt pháp luật và chính sách về đất đai liên quan đến đầu tư và kinh doanh
- Chương trình 9: Tập huấn quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư và kinh doanh
- Chương trình 10: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư cấp huyện, cấp xã
- Chương trình 11: Bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Chương trình 12: Tập huấn quán triệt Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Chương trình 13: Bồi dưỡng nghiệp vụ lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương
- Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác theo yêu cầu.
(Chi tiết tại file đính kèm)
2. Chứng chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp theo quy định.
3. Kinh phí: Do học viên đóng góp hoặc huy động từ các nguồn khác của địa phương
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác chặt chẽ của Quý Sở để tổ chức thành công các lớp học tại địa phương.
Xin trân trọng cảm ơn./.
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Ngô Văn Giang

------------------
Liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
ĐC: 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 024.37346355–024.37346414; FAX: 024.37346416
DĐ: 0904239948 (A.Giang); 0983115568 (A. Trung)
Email: trungtambdcbmpi@gmail.com


File đính kèm:
DOC020618.pdf
DOC020618.pdf

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 1511
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.