Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019
Ngày 16/10/2018-15:32:00 PM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng Kỹ năng hoạch định chính sách công
Kính gửi: Các Đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng Kỹ năng hoạch định chính sách công cho công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ. Thông tin cụ thể về lớp bồi dưỡng như sau:
1. Nội dung: Tại Đề cương gửi kèm theo.
2. Thời gian: 02 ngày, 23 - 24/10/2018 (Bắt đầu từ 7h45, ngày 23/10/2018).
3. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
Đề nghị Quý Đơn vị cử công chức, viên chức tham dự khóa học theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 22/10/2018 để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ Email để Trung tâm chuyển trước tài liệu học tập (Trung tâm không phát tài liệu tại lớp học).
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh_lop_ky_nang_hoach_dinh_CSC.doc
    Tổng số lượt xem: 446
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.