Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019
Ngày 26/11/2018-09:54:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng Kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản (Lớp thứ 3)
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân) tổ chức Lớp bồi dưỡng Kỹ năng và thi chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (Lớp thứ 3) cho công chức, viên chức của Bộ.
* Thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian học và ôn thi: Cả ngày 05/12 và Buổi sáng ngày 06/12/2018 (Bắt đầu từ 7h45 ngày 05/12/2018);
2. Thời gian thi: Sáng ngày 07/12/2018 (Bắt đầu từ 8h00);
3. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
4. Kinh phí bồi dưỡng:
- Đối với công chức: Bộ chi trả toàn bộ kinh phí bồi dưỡng;
- Đối với viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp và công chức, viên chức Tổng Cục Thống kê: 800.000 đồng/học viên (Do người học hoặc đơn vị chi trả).
5. Chứng chỉ: Các học viên hoàn thành chương trình học và thi đạt yêu cầu sẽ được cơ sở đào tạo cấp Chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; và Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.
Đề nghị Quý đơn vị cử công chức, viên chức có nhu cầu tham dự Lớp bồi dưỡng và gửi Danh sách (theo Mẫu đăng ký gửi kèm) đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 03/12/2018 để Trung tâm tiến hành các thủ tục mở lớp.
* Lưu ý: Khi đến dự học các học viên mang theo máy tính xách tay để phục vụ cho việc học tập và làm bài thi.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Thong_bao_moi_hoc_CNTT.doc
    Tổng số lượt xem: 125
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.