Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019
Ngày 27/12/2018-08:45:00 AM
Mời tham dự các Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ về đấu thầu và quản lý đầu tư theo hình thức PPP
Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị
Nhằm trang bị và cập nhật, nâng cao những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu và quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu và quản lý đầu tư theo hình thức PPP cho cán bộ có nhu cầu của Quý cơ quan, đơn vị:
- Lớp 1: Nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu
- Lớp 2: Nghiệp vụ quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
- Thời gian:
+ Lớp 1: 03 ngày, từ 11-13/01/2019 (Bắt đầu từ 7h45 ngày 11/01/2019).
+ Lớp 2: 02 ngày, từ 18-19/01/2019 (Bắt đầu từ 7h45 ngày 18/01/2019).
- Nội dung: Xem Đề cương các chương trình kèm theo.
- Giảng viên: Chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
- Chứng chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp theo quy định.
- Kinh phí:
+ Lớp nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu: 900.000 đồng / học viên.
+ Lớp nghiệp vụ quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): 700.000 đồng /học viên.
(Học viên đóng học phí tại địa điểm lớp học trước giờ khai giảng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm. Số tài khoản: 1440201020450 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Bắc Hà Nội).
Đề nghị Quý Cơ quan cử cán bộ tham dự các khóa học theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm BDCB Kinh tế - Kế hoạch trước khai giảng 03 ngày để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp. Khi đến dự học, mỗi học viên nộp cho Ban Tổ chức 2 ảnh 3x4 cm để làm Chứng chỉ.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh_thang_01-2019.doc
    Tổng số lượt xem: 189
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.