TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Ngày 09/04/2019-09:00:00 AM
Mời tham dự Lớp tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể đối với các Bộ, ngành, địa phương nhằm đạt được mục tiêu cải chiện các chỉ số được phân công.
Nhằm giúp các đơn vị thuộc Bộ nắm vững nội dung của Nghị quyết, hiểu rõ phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số xếp hạng, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ. Thông tin cụ thể như sau:
- Nội dung: Xem Đề cương kèm theo.
- Thời gian: 02 ngày, 16 - 17/4/2019 (Đăng ký học viên từ 7h45 ngày 16/4/2019).
- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
- Giảng viên: Chuyên gia Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.
Đề nghị Quý Đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 13/4/2019 để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ Email để Trung tâm chuyển trước tài liệu học tập (Trung tâm không phát tài liệu tại lớp học).
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh_lop_NQ02.doc
    Tổng số lượt xem: 239
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.