TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Ngày 12/04/2019-08:42:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu về tuyển chọn tư vấn và dịch vụ phi tư vấn
Kính gửi: Các Đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu về tuyển chọn tư vấn và dịch vụ phi tư vấn cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ. Thông tin cụ thể về Lớp bồi dưỡng như sau:
1. Nội dung: Có tại Đề cương gửi kèm.
2. Thời gian: 03 ngày, 23-25/4/2019 (Đăng ký HV từ 7h45, ngày 23/4/2019).
3. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
4. Giảng viên: Chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
5. Chứng chỉ: Trung tâm BDCB Kinh tế - Kế hoạch cấp theo quy định.
Đề nghị Quý Đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế- Kế hoạch trước ngày 20/4/2019 để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp. Khi đến dự học, mỗi họp viên nộp cho Ban Tổ chức 02 ảnh 3x4cm để làm Chứng chỉ.
* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ Email để Trung tâm chuyển trước tài liệu học tập (Trung tâm không phát tài liệu tại lớp học).
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh_lop_dau_thau_TV_va_DVPTV.doc
    Tổng số lượt xem: 240
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.