TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Ngày 26/04/2019-09:10:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, chuyên đề về “Việt Nam thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Cơ hội, thách thức và giải pháp”. Thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung:
- Những nội dung chính của Hiệp định CPTPP.
- Những cam kết của Việt Nam trong tiến trình thực hiện Hiệp định CPTPP.
- Cơ hội, thách thức và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Hiệp định CPTPP.

2 Thời gian: 01 ngày, 07/5/2019 (Đăng ký HV từ 7h45, ngày 07/5/2019).

3. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

4. Giảng viên: Chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Minh Phong.
Đề nghị Quý Đơn vị cử công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế- Kế hoạch trước ngày 05/5/2019 để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.

* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ Email để Trung tâm chuyển trước tài liệu học tập (Trung tâm không phát tài liệu tại lớp học).
Xin trân trọng thông báo./.


File đính kèm:
Giay_moi_chieu_sinh-HNQT.doc
    Tổng số lượt xem: 222
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.