TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Ngày 14/06/2019-10:10:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhằm từng bước chuẩn hóa ngạch, bậc công chức theo quy định của Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia dự kiến tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể như sau:
- Thời gian học: 12 tuần, học vào các ngày Thứ Bẩy và Chủ nhật, dự kiến từ đầu tháng 7/2019.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
- Học viên đăng ký học thuộc các điều kiện sau:
+ CC, VC giữ chức vụ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên;
+ CC, VC đang là chuyên viên chính và tương đương chuyên viên chính có thời gian giữ ngạch tối thiểu từ 04 năm trở lên.
- Kinh phí bồi dưỡng:
+ Đối với công chức: Bộ chi trả toàn bộ kinh phí bồi dưỡng.
+ Đối với viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp: Thu 10.000.000 đồng / 01 học viên (Mười triệu đồng), để chuyển trả cho Học viện Hành chính Quốc gia theo quy định.
Đề nghị Quý đơn vị cử công chức, viên chức của đơn vị mình có nhu cầu tham dự lớp bồi dưỡng và gửi danh sách (Theo mẫu đăng ký gửi kèm công văn này) đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 24/6/2019 để tổng hợp danh sách và tiến hành các thủ tục mở lớp.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_moi_hoc_vien_tham_du_lop_CVCC.doc
    Tổng số lượt xem: 136
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.