TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Ngày 01/07/2019-08:55:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng về xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp hành chính.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nâng cao kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng về xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp hành chính cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể như sau:
1. Nội dung:
- Chuyên đề 1: Xây dựng văn hóa công sở.
- Chuyên đề 2: Đạo đức công vụ.
- Chuyên đề 3: Kỹ năng giao tiếp hành chính.
2. Thời gian: 02 ngày, 10 - 11/7/2019 (Bắt đầu từ 7h45 ngày 10/7/2019).
3. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
Đây là khóa học quan trọng, bắt buộc theo quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Đề nghị Quý Đơn vị cử công chức, viên chức tham dự khóa học theo mẫu gửi kèm công văn và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 08/7/2019 để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ e-mail để Trung tâm chuyển trước tài liệu học tập (Trung tâm không phát tài liệu tại lớp học).
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh__VHCS_DDCV_KNGT.doc
    Tổng số lượt xem: 177
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.