TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Ngày 01/07/2019-09:11:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tổ chức cho các UBND Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung tại Đăk Lăk).
Kính gửi: Các UBND / Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực thực hiện Luật Quy hoạch, các Luật, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật, Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức, viên chức của Quý cơ quan, đơn vị.
Thông tin cụ thể như sau:
1. Nội dung: Đề cương kèm theo.
2. Thành phần: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương: 03 người; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 04 người.
3. Thời gian: 02 ngày 22 - 23/7/2019 (Bắt đầu từ 07h45 ngày 22/7/2019).
4. Địa điểm: Hội trường Ballroom - Khách sạn Dakruco Hotels. Số 30 Nguyễn Chí Thanh, thành phốBuôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
5. Kinh phí:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư lo kinh phí tài liệu, tổ chức lớp.
- Cơ quan cử người đi học lo tự túc kinh phí đi lại, ăn, ở của học viên.
Đề nghị Quý cơ quan cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng theo mẫu gửi kèm công văn này và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 18/7/2019 để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện mở lớp.
Trân trọng./.

File đính kèm:
Cong_van_moi_hoc_vien_-_Dak_Lak.doc
    Tổng số lượt xem: 168
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.