TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Ngày 04/07/2019-17:11:00 PM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng về hội nhập quốc tế.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, chuyên đề về “Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA): Cơ hội, thách thức và giải pháp”. Thông tin cụ thể như sau:
1. Nội dung:
- Những nội dung chính của Hiệp định EVFTA.
- Những cam kết của Việt Nam trong tiến trình thực hiện Hiệp định EVFTA.
- Cơ hội, thách thức và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Hiệp định EVFTA.
2 Thời gian: 01 ngày, 17/7/2019 (Bắt đầu từ 7h45, ngày 17/7/2019).
3. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
4. Giảng viên: Chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Minh Phong.
Đề nghị Quý đơn vị cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng theo mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 15/7/2019 để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ e-mail để Trung tâm chuyển trước tài liệu học tập (Trung tâm không phát tài liệu tại lớp học).
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Giay_moi_chieu_sinh-HNQT.doc
    Tổng số lượt xem: 283
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.