TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Ngày 26/07/2019-08:44:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Thành phố Hải Phòng (Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh đồng bằng sông Hồng).
Kính gửi: Các UBND / Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố:
Thành phố Hà Nội;Thành phốHải Phòng;Bắc Giang; Quảng Ninh; Bắc Ninh; Hà Nam; Hải Dương; Hưng Yên; Nam Định; Ninh Bình; Thái Bình; Vĩnh Phúc.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực thực hiện Luật Quy hoạch, các Luật, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật, Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức, viên chức của Quý cơ quan, đơn vị.
Thông tin cụ thể như sau:
1. Nội dung: Đề cương kèm theo.
2. Thành phần: Văn phòng UBND Tỉnh / Thành phố trực thuộc Trung ương: 03 người; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 04 người.
3. Thời gian: 02 ngày, 22 và 23/8/2019 (Bắt đầu từ 7h45 ngày 22/8/2019).
4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Tập huấn và Cung ứng dịch vụ BIDV. (Số 01 Lý Thánh Tông, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng).
5. Kinh phí:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư lo kinh phí tài liệu, tổ chức lớp.
- Cơ quan cử người đi học lo kinh phí đi lại, ăn, ở của học viên.
Đề nghị Quý Cơ quan cử cán bộ tham dự Lớp bồi dưỡng theo mẫu gửi kèm công văn này và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 19/8/2019 để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
Trân trọng./.

File đính kèm:
Cong_van_moi_hoc_vien_tham_du_-_Hai_Phong.doc
    Tổng số lượt xem: 216
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.