TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Ngày 26/07/2019-09:49:00 AM
Tổ chức khóa bồi dưỡng "Nghiệp vụ quản lý đầu tư tư nhân và vùng kinh tế đặc biệt" cho cán bộ ngành kế hoạch và đầu tư Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng "Nghiệp vụ quản lý đầu tư tư nhân và vùng kinh tế đặc biệt" cho 20 cán bộ ngành kế hoạch và đầu tư Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Khóa bồi dưỡng tập trung vào những nội dung cụ thể sau:
- Chuyên đề 1: Giới thiệu khái quát về ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam; tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.
- Chuyên đề 2: Tổng quan về quá trình phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
- Chuyên đề 3: Tổng quan quá trình đổi mới thể chế, chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam.
- Chuyên đề 4: Phát triển doanh nghiệp: Nhìn tử góc độ cải cách thể thể theo Luật Doan nghiệp và Luật Đầu tư.
- Chuyên đề 5: Một số quy định về quyền đầu kinh doanh và chủ trương đầu tư.
- Chuyên đề 6: Chính sách cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp: Kinh nghiệm Việt Nam.
- Chuyên đề 7: Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.
- Chuyên đề 8: Giới thiệu hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Chuyên đề 9: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
- Chuyên đề 10: Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
- Chuyên đề 11: Quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Chuyên đề 12: Khuyến khích thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng thông qua đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
- Chuyên đề 13: Một số vấn đề về phát triển vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam.
- Chuyên đề 14: Quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam.
- Chuyên đề 15: Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất tại Việt Nam.
- Chuyên đề 16: Một số vấn đề về khu kinh tế - hành chính đặc biệt: Kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển tại Việt Nam.
- Báo cáo về tình hình quản lý đầu tư tư nhân của Lào và trao đổi kinh nghiệm.
- Báo cáo về tình hình phát triển khu kinh tế của Lào và trao đổi kinh nghiệm.
Khóa bồi dưỡng sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 18/9/2019.
    Tổng số lượt xem: 223
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.