TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Ngày 22/07/2019-10:04:00 AM
Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho công chức, viên chức thuộc đối tượng 3.
Kính gửi: Các Đơn vị thuộc Bộ.

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, và Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh;
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể về lớp bồi dưỡng như sau:
- Đối tượng học viên: Công chức, viên chức giữ chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương (hệ số trách nhiệm từ 0,6 trở xuống, trừ các cán bộ đã được quy hoạch chức danh có hệ số trách nhiệm cao hơn 0,6).
- Thời gian học: 12 ngày (dự kiến bắt đầu từ ngày 05 tháng 8 năm 2019).
- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung: Xem đề cương gửi kèm.
- Kinh phí bồi dưỡng:
+ Đối với công chức: Bộ chi trả toàn bộ kinh phí bồi dưỡng.
+ Đối với viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp và công chức Tổng Cục thống kê: Bộ hỗ trợ kinh phí giảng viên, phòng học, trang thiết bị; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thu 800.000 đồng/học viên để chi phí cho tài liệu, nước uống, đánh giá kết quả và các khoản chi phí tổ chức khác.
Đề nghị các đơn vị cử công chức, viên chức thuộc đối tượng trên tham dự lớp bồi dưỡng và gửi danh sách theo mẫu gửi kèm đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 20/7/2019 để chuẩn bị các điều kiện mở lớp.
Trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_trieu_tap_lop_QP-AN_doi_tuong_3.doc
    Tổng số lượt xem: 220
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.