TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Ngày 05/09/2019-00:42:00 AM
Mời tham dự Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ giao cho Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với cơ sở đào tạo có đủ điều kiện tổ chức Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể về Lớp đào tạo như sau:
- Đối tượng học viên:
(1) CC, VC giữ chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương;
(2) CC, VC diện quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương;
(3) Các đối tượng CC, VC khác có nhu cầu học tập.
- Nội dung: Theo Chương trình đào tạo chuẩn do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.
- Thời gian: 09 tháng, học các ngày Thứ Sáu, Thứ Bẩy và Chủ nhật hàng tuần, dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 10/2019.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
- Kinh phí đào tạo:
+ Đối với công chức: Bộ chi trả toàn bộ kinh phí đào tạo;
+ Đối với viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp và công chức Tổng Cục Thống kê: Trung tâm BDCB Kinh tế - Kế hoạch thu 9.000.000 đồng/học viên để chuyển trả cơ sở đào tạo và các khoản chi phí tổ chức khác.
Đề nghị Quý đơn vị cử công chức, viên chức tham dự lớp đào tạo và gửi danh sách (Theo Mẫu đăng ký gửi kèm công văn này) đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 17/9/2019 để tiến hành các thủ tục mở lớp.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh_-_TT_LLCT-HC.doc
    Tổng số lượt xem: 212
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.