TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Ngày 05/09/2019-16:02:00 PM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thuộc đối tượng 4.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ.

Thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, và Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh;
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế -
Kế hoạch phối hợp với Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự - Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh
đối tượng 4 dành cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể về lớp bồi dưỡng như sau:
- Đối tượng học viên: Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.
- Thời gian: 03 ngày, 16 - 18/9/2019 (Bắt đầu từ 7h45 ngày 16/9/2019).
- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung: Xem đề cương kèm theo.
- Kinh phí bồi dưỡng:
+ Đối với công chức: Bộ chi trả toàn bộ kinh phí bồi dưỡng.
+ Đối với viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp và công chức, viên chức Tổng cục Thống kê: Bộ hỗ trợ kinh phí giảng viên, phòng học, trang thiết bị; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thu 200.000 đồng/học viên để chi phí cho tài liệu, nước uống, chứng chỉ và các khoản chi phí tổ chức khác.
Kết thúc Lớp bồi dưỡng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch sẽ cấp Chứng chỉ bồi dưỡng cho các học viên theo quy định.
Đây là khóa bồi dưỡng bắt buộc về quốc phòng - an ninh. Đề nghị Quý đơn vị cử các công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 của đơn vị mình tham dự lớp bồi dưỡng và gửi danh sách (theo Mẫu đăng ký kèm theo Công văn này) đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 11/9/2019 để chuẩn bị các điều kiện mở lớp.
Khi đến tham dự học, mỗi học viên nộp cho Ban Tổ chức lớp 02 ảnh thẻ cỡ
3x4cm để làm Chứng chỉ lớp bồi dưỡng.
Trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh_QP-AN_doi_tuong_4.doc
    Tổng số lượt xem: 314
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.