TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Ngày 05/09/2019-16:07:00 PM
Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã tại các tỉnh: Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang và Sóc Trăng.
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 2019; Trong thời gian tới, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tiếp tục phối hợp với Cục Phát triển hợp tác xã và Sở Kế hoạch và Đầu tư / Liên minh hợp tác xã các tỉnh tổ chức khai giảng các Lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã với chủ đề "Nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành hợp tác xã để đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế" tại 04 tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp: từ ngày 09 - 11/9/2019.
2. Tổ chức tại tỉnh Trà Vinh: từ ngày 11 - 13/9/2019.
3. Tổ chức tại tỉnh Tiền Giang: từ ngày 23 - 25/9/2019.
4. Tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng: từ ngày 25 - 27/9/2019.
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan gửi công văn mời học tới các hợp tác xã của từng tỉnh căn cứ vào kế hoạch tổ chức lớp cụ thể.
Trân trọng thông báo./.
    Tổng số lượt xem: 268
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.