TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 6 tháng 8 năm 2021
Ngày 19/12/2019-10:54:00 AM
Khai giảng Lớp tập huấn quán triệt một số nội dung của Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 cho công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thực hiện kế hoạch tháng 12 năm 2019; nhằm cập nhật, phổ biến và quán triệt cho công chức, viên chức của Bộ các nội dung về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ. Sáng nay ngày 19/12/2019, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khai giảng Lớp tập huấn quán triệt một số nội dung của Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 cho công chức, viên chức của Bộ.

Lớp tập huấn Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

Tham dự khai mạc lớp tập huấn có sự hiện diện của ông Lương Văn Kết - Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS. Đinh Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ và gần 200 cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến tham dự tập huấn.
Ông Lương Văn Kết - Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Nội dung của lớp tập huấn tập chung vào những nội dung chính sau:
+ Công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị.
+ Những việc công chức, viên chức không được làm.
+ Chuyển đổi vị trí công tác.
+ Xung đột lợi ích.
Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe TS. Đinh Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt một số nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 như: Quy định chung và những điểm mới của luật; quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng v.v...

TS. Đinh Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, giảng viên của lớp tập huấn

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, gồm 10 Chương, 96 Điều, Luật này thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.
Toàn cảnh Lớp tập huấn Luật Phòng chống tham nhũng 2018

    Tổng số lượt xem: 605
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.