TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020
Ngày 13/01/2020-15:31:00 PM
Mời học viên tham dự Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm chuẩn hóa ngạch, bậc công chức, viên chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch sẽ tổ chức Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho các công chức mới được tuyển dụng vào Bộ năm 2020 và các công chức, viên chức có nhu cầu học tập.
- Nội dung: Xem Đề cương kèm theo.
- Thời gian: 06 tuần, dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 02/2020.
- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
- Đối tượng học viên:
(1) Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương chưa được bồi dưỡng ngạch chuyên viên (bao gồm công chức mới tuyển dụng vào Bộ năm 2020);
(2) Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
- Kinh phí bồi dưỡng:
(1) Đối với công chức: Bộ chi trả toàn bộ kinh phí bồi dưỡng;
(2) Đối với viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập và công chức thuộc Tổng cục Thống kê: 2.500.000 đồng / học viên.
Kết thúc khóa học Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch sẽ cấp Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cho các học viên theo quy định.
Đề nghị Quý đơn vị cử công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng và gửi Danh sách (theo Mẫu đăng ký đính kèm) đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 23/01/2020 để Trung tâm tiến hành các thủ tục mở lớp.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh_hoc_vien_(Final_13.01).doc
chieu_sinh_lop_cv.pdf
    Tổng số lượt xem: 218
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.