TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020
Ngày 06/02/2020-09:03:00 AM
Mời học viên tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; Lớp quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; và Lớp quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Kính gửi: Các Cơ quan, đơn vị.

Nhằm trang bị và cập nhật, nâng cao những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu và quản lý dự án đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức 04 Lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tinquản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cho cán bộ có nhu cầu của Quý cơ quan, đơn vị. Cụ thể như sau:

1. Về các lớp bồi dưỡng:

- Lớp 1: Nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

- Lớp 2: Nghiệp vụ đấu thầu: Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu.

- Lớp 3: Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

- Lớp 4: Nghiệp vụ quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng.

2. Về thời gian:

- Lớp 1: 01 ngày, Thứ Tư, ngày 04/3/2020 (Đăng ký Học viên từ 7h45’ ngày 04/3/2020).

- Lớp 2: 03 ngày, Thứ Sáu đến Chủ nhật, từ ngày 06-08/3/2020 (Đăng ký Học viên từ 7h45’ ngày 06/3/2020).

- Lớp 3: 02 ngày, Thứ Bẩy và Chủ nhật, từ ngày 14-15/3/2020 (Đăng ký Học viên từ 7h45’ ngày 14/3/2020).

- Lớp 4: 02 ngày, Thứ Bẩy và Chủ nhật, từ ngày 21-22/3/2020 (Đăng ký Học viên từ 7h45’ ngày 21/3/2020).

3. Về nội dung: Xem Đề cương các chương trình kèm theo.

4. Về giảng viên: Các chuyên gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng.

5. Về địa điểm: Phòng học Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

6. Về chứng chỉ (các lớp 2, 3 và 4): Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp theo quy định.

7. Về kinh phí:

- LớpNghiệp vụ quản lý đầu tưứng dụng CNTT: 400.000 đồng/học viên.

- Lớp Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản: 900.000 đồng/học viên.

- Lớp Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng: 1.200.000 đồng/học viên.

- Lớp nghiệp vụ quản lý chi phídự án đầu tư xây dựng: 700.000 đồng/học viên.

(Học viên đóng học phí tại địa điểm lớp học trước giờ khai giảng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số tài khoản: 1440201020450 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Bắc Hà Nội).

Đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có nhu cầu thì cử cán bộ tham dự các khóa học theo Mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày Khai giảng 03 ngày để Trung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp. Khi đến dự học, mỗi học viên nộp cho Ban Tổ chức 2 ảnh 3x4 cm để làm Chứng chỉ (đối với các lớp 2, 3 và 4).

* Lưu ý: Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng mang theo máy tính xách tay để thực hành trên mạng.

Xin trân trọng thông báo./.

Thông tin chi tiết của lớp học, xin liên hệ:

Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ KT-KH, Bộ KH&ĐT

ĐC: Số 68 Phố Phan Đình Phùng, Ba Đình, TP Hà Nội

ĐT: 024.37346355–024.37614165; Fax: 024.37346416

DĐ: 0912682838 (C.Liên) - 0983115568 (A.Trung)

Emai: trungtambdcbmpi@gmail.com

Web: www.http//trungtambdcb.mpi.gov.vn


File đính kèm:
CV_Chieu_sinh_3-2020_FINAL.doc

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 414
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.