TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Ngày 24/02/2020-09:21:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể như sau:
1. Nội dung: Xem Đề cương chi tiết kèm theo.
2. Giảng viên: Chuyên gia Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Thời gian: 01 ngày, thứ Tư - 04/3/2020 (Bắt đầu từ 7h45).
4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
Đề nghị Quý Đơn vị cử công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng theo mẫu gửi kèm theo và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế -Kế hoạch trước ngày 02/3/2020 để chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ E-mail để Trung tâm chuyển trước tài liệu học tập (Trung tâm không phát tài liệu tại lớp học).
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Giay_moi_chieu_sinh_Lop_quan_ly_du_tu_ung_dung_CNTT.doc
    Tổng số lượt xem: 634
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.