TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Ngày 02/03/2020-16:35:00 PM
Thông báo chiêu sinh học viên tham dự Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch có kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể như sau:
1. Mục tiêu: Chuẩn hóa và cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng về lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp Phòng.
2. Nội dung: Xem Đề cương kèm theo.
3. Đối tượng học viên: Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng và thuộc diện quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ.
4. Thời gian: 04 tuần, học trong giờ hành chính, tổ chức trong quý II năm 2020.
5. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
6. Kinh phí bồi dưỡng:
- Đối với công chức: Bộ chi trả toàn bộ kinh phí bồi dưỡng;
- Đối với viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp và công chức thuộc Tổng cục Thống kê: 2.400.000 đồng/học viên.
Kết thúc Lớp bồi dưỡng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch sẽ cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên theo quy định.
Đề nghị Quý Đơn vị cử các công chức, viên chức thuộc diện đi học tham dự Lớp bồi dưỡng theo Mẫu đăng ký gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 20/3/2020.
Căn cứ vào Danh sách đăng ký, Trung tâm sẽ bố trí lịch học và có Công văn triệu tập học viên dự học theo kế hoạch.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh_cap_Phong_2020_2-3.doc
    Tổng số lượt xem: 519
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.