TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Ngày 02/03/2020-16:40:00 PM
Thông báo chiêu sinh học viên tham dự Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương cho công chức, viên chức của Bộ.
Thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian: học 06 tuần, học trong giờ hành chính, tổ chức trong quý II năm 2020.
2. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
3. Đối tượng học viên:
- Công chức viên chức là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng;
- Công chức viên chức thuộc diện quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương.
4. Kinh phí bồi dưỡng:
- Đối với công chức: Bộ chi trả toàn bộ kinh phí bồi dưỡng;
- Đối với viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp và công chức thuộc Tổng cục Thống kê: 8.000.000 đồng/học viên để chuyển trả cho Học viện Hành chính Quốc gia và các chi phí tổ chức khác.
Đây là Lớp bồi dưỡng bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Kết thúc Lớp bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên theo quy định.
Đề nghị Quý Đơn vị cử công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng theo Mẫu đăng ký gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 20/3/2020 để Trung tâm phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện các thủ tục mở lớp, bố trí lịch học và tổ chức lớp bồi dưỡng theo quy định.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Cong_van_chieu_sinh_cap_Vu_2020_02-3.doc
    Tổng số lượt xem: 685
  •  
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
        

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.