TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020
Ngày 04/05/2020-15:38:00 PM
Triệu tập học viên tham dự Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng năm 2020.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng cho công chức, viên chức của Bộ, từ ngày 12/5/2020 đến ngày 10/6/2020.
Căn cứ vào đăng ký cử công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng của Quý đơn vị, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch triệu tập những học viên có tên trong danh sách gửi kèm công văn này đến dự Lễ khai giảng và buổi học đầu tiên của Lớp bồi dưỡng (Danh sách cụ thể trong file gửi kèm theo).
- Thời gian: 8 giờ 00, ngày 12/5/2020.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
Đề nghị Quý đơn vị sắp xếp thời gian, bố trí công việc, tạo điều kiện thuận lợi để các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng.
Yêu cầu tất cả các học viên được cử đi học đến tham dự đầy đủ, đúng giờ tất cả các buổi học theo đúng các quy định của công tác đào tạo, bồi dưỡng và của Trung tâm để Lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Trieu_tap_lop_cap_phong.pdf
    Tổng số lượt xem: 258
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.