TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Ngày 12/05/2020-09:10:00 AM
Khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nhằm chuẩn, hóa ngạch, bậc cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng nay - 12/5/2020, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu chỉ đạo tại lớp học.

Lớp đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo cấp Phòng dự kiến kéo dài trong khoảng thời gian 03 tuần, từ ngày 12/5/2020 đến ngày 10/6/2020 nhằm cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp Phòng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ hiện đang giữ chức Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, góp phần thực hiện tốt công việc được giao và trong tham mưu cho các cấp lãnh đạo.

Bà Tạ Thị Thanh Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
phát biểu Khai giảng lớp bồi dưỡng.

.

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng là chương trình chuẩn quốc gia, mới được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo theo Quyết định số 1151/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình bao gồm 9 chuyên đề học tập về nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Phòng; bên cạnh đó còn có 03 chuyên đề báo cáo về những nội dung gắn với chức năng, nhiệm vụ cốt lõi lãnh đạo cấp Phòng thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong bối cảnh hiện nay. Có thể nói rằng đây là chương trình rất phù hợp với các công chức, viên chức lãnh đạo cấp Phòng nhằm tham mưu, giúp thủ đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.Th.S Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm BDCB Kinh tế - Kế hoạch,
giảng chuyên đề 1 tại lớp học.

Một số hình ảnh lớp học:


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 506
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.