TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020
Ngày 19/05/2020-11:22:00 AM
Mời tham dự Lớp tập huấn Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; để công chức, viên chức của Bộ nắm bắt, thực hiện tốt kỹ thuật trình bầy văn bản và lập hồ sơ trên môi trường mạng theo quy định mới của Nhà nước, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch có kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư cho công chức, viên chức của Bộ.
Thông tin cụ thể như sau:
1. Nội dung: Xem Đề cương chi tiết kèm theo.
2. Thời gian: 02 ngày thứ Ba và thứ Tư (26 - 27/5/2020).
3. Địa điểm: Hội trường lớn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.
4. Thành phần tham dự:
+ Các Vụ: mỗi đơn vị cử 03 công chức.
+ Các Cục: mỗi đơn vị cử 04 công chức, viên chức.
+ Các đơn vị sự nghiệp: 03 công chức, viên chức.
Đề nghị Quý Đơn vị lập danh sách công chức, viên chức tham dự Lớp tập huấn theo mẫu gửi kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 23/5/2020 để Trung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ E-mail để Trung tâm chuyển trước tài liệu học.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Moi_hoc_lop_Nghi_dinh_30_cong_tac_van_thu.pdf
    Tổng số lượt xem: 206
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.