TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020
Ngày 19/05/2020-11:27:00 AM
Triệu tập học viên tham dự Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ban hành tại Quyết định số 2019/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương cho công chức, viên chức của Bộ năm 2020; học trong thời gian 06 tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, khai giảng vào sáng ngày 02/6/2020.
Căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn tham dự học đối với công chức, viên chức theo quy định và để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của Lớp bồi dưỡng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch triệu tập các học viên thuộc đối tượng sau đây tham dự Lớp bồi dưỡng:
1. Công chức, viên chức hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ;
2. Công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc diện quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ;
3. Không triệu tập các công chức, viên chức (1) đã được quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ nhưng hiện chưa là lãnh đạo các cấp và (2) đang tham dự các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác hoặc có kế hoạch đi công tác trong thời gian diễn ra Lớp bồi dưỡng do không thể đảm bảo thời gian học tập theo quy định.
Căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn nêu trên và Danh sách cử công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng của Quý Đơn vị, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch triệu tập những học viên có tên trong Danh sách gửi kèm Công văn này đến tham dự Lễ khai giảng của Lớp bồi dưỡng:
- Thời gian: 9h00, thứ Ba, ngày 02/6/2020
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
Đề nghị các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các công chức, viên chức tham dự Lớp bồi dưỡng; các công chức, viên chức được cử đi học tham dự đầy đủ, đúng giờ tất cả các buổi học để Lớp bồi dưỡng thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Trieu_tap_hoc_vien_lop_Lanh_dao_cap_Vu.pdf
    Tổng số lượt xem: 259
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.