TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Ngày 26/05/2020-13:00:00 PM
Khai giảng Lớp tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư.
Ngày 05/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, đáp ứng các yêu cầu, tiến trình cải cách hành chính, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; để công chức, viên chức của Bộ nắm bắt, thực hiện tốt kỹ thuật trình bầy văn bản và lập hồ sơ trên môi trường mạng theo quy định mới của Nhà nước, và để hiểu rõ hơn các quy định và tổ chức thực hiện tốt hơn Nghị định này. Sáng nay, ngày 26/5/2020, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức Lớp tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư cho công chức, viên chức của Bộ.

Đến tham dự và phát biểu khai mạc tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng có sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Tâm - Chánh Văn phòng Bộ; ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Tâm - Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.
Các học viên tại lớp tập huấn được 2 báo cáo viên là bà Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ và bà Trần Thị Diệu Hồng - Chuyên viên chính Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ giới thiệu những nội dung chính của lớp tập huấn gồm những nội dung:
- Quán triệt các nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
- Thể thức và kỹ thuật trình bầy văn bản.
- Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức lập hồ sơ trên môi trường mạng và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.
- Hỏi - Đáp; Xử lý tình huống.
Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ
giảng bài tại Lớp tập huấn.


Những kết quả thu được sau khi tham dự lớp tập huấn sẽ được công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp dụng và thực hiện tốt hơn nữa trong công tác văn thư, góp phần vào thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

    Tổng số lượt xem: 68
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.