TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020
Ngày 13/06/2020-09:49:00 AM
Mời tham dự Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Vụ Quản lý quy hoạch và Viện Chiến lược phát triển tổ chức Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức, viên chức của Bộ. Thông tin cụ thể như sau:
1. Nội dung:
- Quy trình, phương pháp lập quy hoạch.
- Thẩm định nội dung quy hoạch.
- Hỏi, đáp về các nội dung của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Xử lý tình huống.
2. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 18/6/2020 đến ngày 19/6/2020 (Bắt đầu tư 7h45p ngày 18/6/2020).
3. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch. Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
4. Giảng viên: Chuyên gia Vụ Quản lý quy hoạch và Viện Chiến lược phát triển.
Đề nghị Quý đơn vị cử công chức, viên chức có nhu cầu tham dự lớp bồi dưỡng theo mẫu danh sách đính kèm và gửi đến Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch trước ngày 16/6/2020 để Trung tâm chuẩn bị tốt các điều kiện mở lớp.
* Lưu ý: Các học viên là viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khi đăng ký dự học ghi rõ địa chỉ e-mail để Trung tâm chuyển trước tài liệu học.
Trân trọng thông báo./.

File đính kèm:
Mau_giay_dang_ky_hoc_vien.doc
    Tổng số lượt xem: 344
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.