TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Ngày 15/06/2020-10:40:00 AM
Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp Phòng khóa I năm 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nhằm chuẩn, hóa ngạch, bậc cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch đã tổ chức Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp Phòng khóa I năm 2020 cho công chức, viên chức của Bộ. Khóa bồi dưỡng đã diễn ra theo đúng kế hoạch, trong thời gian từ ngày 12/5/2020 đến ngày 10/6/2020. Sáng ngày 15/6/2020, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch đã tổ chức lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng.
Đến dự Lễ bế giảng có TS. Đỗ Mạnh Khởi – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, ông Ngô Văn Giang – Phó Giám đốc Trung tâm, ông Trương Minh - Phó Giám đốc Trung tâm, bà Nguyễn Thị Hạnh Vân - chuyên viên chính vụ Tổ chức cán bộ; và các học viên.

TS. Đỗ Mạnh Khởi – Giám đốc Trung tâm, phát biểu bế giảng khóa học.

Qua khóa học, các học viên đã được học, nghiên cứu 09 chuyên đề chính và 03 chuyên đề báo cáo thuộc chương trình chuẩn quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, tập trung vào các nhóm: kiến thức, kỹ năng chung về lãnh đạo, quản lý cấp phòng và kiến thức kỹ năng trong lĩnh vực kinh tế - tài chính nói chung và lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nói riêng.
Cuối khóa học, các học viên được viết một bài tiểu luận để đánh giá quá trình học tập, những học viên có kết quả đạt sẽ được cấp Chứng chỉ theo quy định.
Kết quả học tập cụ thể: 100% học viên đều hoàn thành tốt chương trình học tập, có kết quả viết thu hoạch tốt, đủ điều kiện được Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp Chứng chỉ. Trong tổng số các học viên của lớp, 05 học viên đạt thành tích cao và có nhiều đóng góp cho sự thành công của lớp được Giám đốc Trung tâm quyết định khen thưởng.

Khóa học đã góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ hiện đang giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn; góp phần thực hiện tốt công việc được giao và công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo, đáp ứng tiêu chuẩn các chức danh quản lý nhà nước.

Một số hình ảnh Lễ Bế giảng:


Bà Trần Thị Hồng Liên - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - bồi dưỡng,
đọc báo cáo tổng kết khóa học.

TS.Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm
khen thưởng các học viên đạt thành tích cao trong học tập.

Bà Nguyễn Thị Hạnh Vân - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ
trao Chứng chỉ cho học viên hoàn thành khóa học.


Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm
trao Chứng chỉ cho học viên hoàn thành khóa học.

Ông Trương Minh - Phó Giám đốc Trung tâm
trao Chứng chỉ cho học viên hoàn thành khóa học.

TS. Đỗ Mạnh Khởi – Giám đốc Trung tâm - trao Chứng chỉcho học viên hoàn thành khóa học.

Anh Lưu Ngọc Lương- Lớp trưởng, đại diện các học viên,
phát biểu cảm ơn Ban Tổ chức lớp.

Ban cán sự lớp, đại diện các học viên,
tặng hoa cảm ơn Ban Tổ chức lớp.Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 156
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.