TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021
Ngày 26/06/2020-13:45:00 PM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý dự án đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2020; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý dự án đầu tư công cho 120 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Nội vụ mời tham dự học.

Tham dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng có ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tại Lớp bồi dưỡng này, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch có mời các giảng viên là những chuyên gia, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể là ông Trần Thành Long - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; ông Cao Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại; bà Vũ Quỳnh Lê - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu và bà Nguyễn Thị Thuận - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học.

Trong 04 ngày làm việc và học tập, các học viên của lớp bồi dưỡng sẽ được tập huấn những nội dung cụ thể liên quan đến: Nghiệp vụ quản lý đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghiệp vụ quản lý đầu tư sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghiệp vụ quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư; và Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Ông Trần Thành Long - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Giảng viên lớp bồi dưỡng


Ông Cao Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Giảng viên lớp bồi dưỡng

Bà Vũ Quỳnh Lê- Phó Cụctrưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Giảng viên lớp bồi dưỡng

Cuối khoá bồi dưỡng, các học viên được Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp Chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng theo quy định.

Toàn cảnh hội trường

    Tổng số lượt xem: 176
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.