TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021
Ngày 29/06/2020-13:35:00 PM
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói chuyện với học viên Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ về những vấn đề then chốt của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025

Trong khuôn khổ chương trình Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2020 do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cho công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng ngày 29/6/2020, tại trụ sở cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã có buổi nói chuyện trực tuyến với các học viên Lớp bồi dưỡng và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; cấp Ban của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW, Viện Chiến lược Phát triển và Trung tâm Thông tin và Dự báo KT- XH Quốc gia; cấp Vụ của Tổng cục Thống kê; cấp Trưởng phòng của các Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các Vụ … về những vấn đề then chốt của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025.

Ảnh: TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch,
tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Trước khi bắt đầu buổi nói chuyện của Bộ trưởng, TS. Đỗ Mạnh Khởi, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, đã báo cáo Bộ trưởng về tình hình tổ chức và những kết quả bước đầu đạt được của Lớp bồi dưỡng cũng như tinh thần tích cực, trách nhiệm của các giảng viên và học viên trong quá trình giảng dạy và học tập.

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói chuyện với các học viên Lớp bồi dưỡng
và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Nói chuyện với các học viên của Lớp bồi dưỡng và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đánh giá tổng quan hiện trạng nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới, chỉ rõ những điểm tồn tại cần sớm khắc phục, nhanh chóng củng cố năng lực nội tại, giúp nền kinh tế vượt qua thách thức, thích ứng và chống chịu tốt hơn trước những biến động của thế giới. Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ vững chắc những thành tựu đã đạt được, phát triển nhanh, bền vững nhằm vượt qua bẫy thu nhập trung bình, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước có trình độ phát triển cao hơn. Theo đó, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương cần hết sức lưu ý, quan tâm, triển khai mọi giải pháp khả thi nhằm giải quyết tốt những vấn đề then chốt sau đây: (1) Xây dựng và phát huy cho được tư duy mới, tầm nhìn chiến lược mới về phát triển, phù hợp với bối cảnh đất nước, từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương; (2) Phát triển nền công nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại; (3) Huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước ; (4) Tăng cường năng lực quản trị quốc gia; (5) Đẩy mạnh đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước; (6) Thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân; (7) Nâng cao hiệu quả của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; (8) Phát triển thị trường; (9) Đầu tư nước ngoài trong tình hình mới; (10) Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói chuyện với các học viên của Lớp bồi dưỡng
và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn các học viên phát huy những kết quả đã đạt được tại lớp học, đồng thời tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu bằng tri thức, kinh nghiệm sẵn có và kiến thức, kỹ năng được bổ sung tại buổi nói chuyện này, tiếp tục đào sâu suy nghĩ, chủ động vận dụng sáng tạo để giải quyết những vấn đề thực tiễn tại đơn vị mình và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mà Bộ được Đảng, Nhà nước giao.

TS. Đỗ Mạnh Khởi phát biểu tiếp thu và cảm ơn Bộ trưởng.

Thay mặt Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, TS. Đỗ Mạnh Khởi đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cả trong nước và quốc tế mà Bộ trưởng đã dày công đúc kết, nghiên cứu và chia sẻ. Giám đốc Trung tâm mong muốn các học viên Lớp bồi dưỡng cũng như các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ sẽ lĩnh hội và vận dụng tốt nhất các kiến thức, kinh nghiệm quý báu của Bộ trưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới cá nhân Bộ trưởng, cũng như các đồng chí Lãnh đạo Bộ quan tâm, dành thời gian để nói chuyện sâu về các chuyên đề liên quan đến những lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ nói chung cũng như đối tượng công chức lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của Bộ nói riêng./.
Một số hình ảnh Buổi nói chuyện của Bộ trưởng:

Toàn cảnh Hội trường lớn.
Toàn cảnh Buổi nói chuyện trực tuyến tại Hội trường lớn.
Toàn cảnh Buổi nói chuyện trực tuyến tại Hội trường 303 nhà F.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 185
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.