TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020
Ngày 02/07/2020-09:25:00 AM
Khai giảng Lớp tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng ngày 02/7/2020, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức khai giảng Lớp tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp cho công chức, viên chức của Bộ.
Đến dự lễ khai giảng có TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; ThS. Trần Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chế độ kế toán nhà nước, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính, là giảng viên Lớp tập huấn.

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Phát biểu khai giảng Lớp học.

Nội dung chính của lớp tập huấn gồm các chuyên đề:

  1. Chuyên đề 1: Kế toán Tài sản cố định;
  2. Chuyên đề 2: Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả cuối năm, tạm chi thu nhập tăng thêm;
  3. Chuyên đề 3: Báo cáo tài chính, báo cáo bổ sung thông tin tài chính của đơn vị kế toán;
  4. Chuyên đề 4: Tổng hợp Báo cáo tài chính, loại trừ giao dịch nội bộ đối với đơn vị kế toán cấp trên.


Một số hình ảnh khai mạc lớp bồi dưỡng:

Bà Trần Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính
giảng bài tại lớp học.
Toàn cảnh lớp học.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 149
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.