TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020
Ngày 03/07/2020-12:43:00 PM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện Chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên nghiệp vụ làm công tác liên quan lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; sáng ngày 03/7/2020, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư công dành cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Tham dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, có sự hiện diện của TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - giảng viên lớp bồi dưỡng.
Bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - giảng viên lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng bao gồm 02 học phần: Học phần I bao gồm những nội dung về: Nghiệp vụ quản lý đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghiệp vụ quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Nghiệp vụ quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư; và ngày hôm nay là Học phần 2 của chương trình bồi dưỡng, chuyên đề về Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
Toàn cảnh Hội trường

Các học viên sẽ được các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết những nội dung liên quan đến Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước được quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
Học viên Lớp bồi dưỡng làm thực hành trên hệ thống

Cuối khoá học, các học viên được Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch cấp Chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng theo quy định.
    Tổng số lượt xem: 150
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.