TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Ngày 04/09/2020-09:05:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, sáng ngày 04/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng cho các công chức, viên chức của Bộ. Đến dự Lễ Khai giảng có ThS. Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; TS. Lê Văn Long - Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; và toàn thể các học viên.


Ảnh: ThS. Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch,
phát biểu khai giảng Lớp Bồi dưỡng.


Nội dung lớp Bồi dưỡng gồm 8 nội dung chính:

1. Một số quy định chung
2. Dự án đầu tư xây dựng công tr̀nh
3. Thiết kế xây dựng
4. Giấy phép xây dựng
5. Xây dựng công tr̀nh
6. Chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng
7. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
8. Điều khoản thi hành

Lớp Bồi dưỡng kết thúc cùng ngày.

Một số hình ảnh lớp Bồi dưỡng:


TS. Lê Văn Long - Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
giảng bài tại Lớp Bồi dưỡng.
Hình ảnh Lớp Bồi dưỡng.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 118
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.