TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Ngày 11/09/2020-09:03:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, sáng ngày 11/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cho các công chức, viên chức của Bộ.
Đến dự Lễ Khai giảng có TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; ThS. Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; ThS. Vũ Quỳnh Lê – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; và toàn thể các học viên.

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch,
phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên được hướng dẫn cụ thể về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) số 64/2020/QH14, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, quy định về Hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; và Quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Giảng viên Lớp bồi dưỡng là ThS. Vũ Quỳnh Lê – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Lớp Bồi dưỡng kết thúc cùng ngày.
Một số hình ảnh Lớp Bồi dưỡng:

ThS. Vũ Quỳnh Lê – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
giảng bài tại Lớp Bồi dưỡng.


Các học viên hăng hái phát biểu tham gia xây dựng bài.
Hình ảnh Lớp Bồi dưỡng.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 130
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.