TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Ngày 17/09/2020-10:20:00 AM
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhằm cập nhật, phổ biến và quán triệt cho công chức, viên chức của Bộ các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, sáng ngày 17/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng Công tác tổ chức cán bộ cho công chức, viên chức của Bộ.

Tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng có Ông Nguyễn Thế Ngân - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Vụ Bộ Nội vụ, đồng thời là giảng viên Lớp Bồi dưỡng; và các học viên là cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ông Nguyễn Thế Ngân - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
phát biểu khai giảng Lớp Bồi dưỡng.

Nội dung Lớp Bồi dưỡng gồm 03 chuyên đề:

- Chuyên đề 1 : Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14.

- Chuyên đề 2 : Quy định về đánh giá công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP (nội dung, quy trình, thẩm quyền v.v..).

- Chuyên đề 3 : Quy định về tuyển dụng công chức, viên chức hiện nay (nội dung, quy trình, thẩm quyền v.v...).

Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ,
giảng bài tại lớp Bồi dưỡng.

Lớp Bồi dưỡng kết thúc cùng ngày.
Hình ảnh Lớp Bồi dưỡng:

    Tổng số lượt xem: 112
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.