TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Ngày 25/09/2020-08:40:00 AM
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, nhằm quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới và cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên viên nghiệp vụ làm công tác liên quan đến đấu thầu và quản lý dự án của các cơ quan, đơn vị, sáng ngày 25/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu.

Đến dự Lễ Khai giảng có TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch; Ông Nguyễn Xuân Đào - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là giảng viên lớp bồi dưỡng; và toàn thể các học viên.

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng Lớp Bồi dưỡng.

Nội dung chính của khóa học tập trung vào các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu;
Chuyên đề 2: Phương pháp đấu thầu;
Chuyên đề 3: Hợp đồng;
Chuyên đề 4: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Chuyên đề 5: Quy trình Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;
Chuyên đề 6: Quy trình Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ;
Chuyên đề 7: Quy trình Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu hạn chế đối với tư vấn;
Chuyên đề 8: Quy trình lựa chọn khác;
Chuyên đề 9: Mua sắm tập trung, MSTX, mua thuốc vật tư y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;
Chuyên đề 10: Lựa chọn nhà thầu qua mạng;
Chuyên đề 11: Quản lý hoạt động đấu thầu;
Chuyên đề 12: Xử lý tình huống trong đấu thầu.

Ông Nguyễn Xuân Đào - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
giảng bài tại lớp học.

Khóa học diễn ra trong 3 ngày, cuối khóa học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu theo quy định./.

Hình ảnh Lớp Bồi dưỡng.


Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 160
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.