TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Ngày 19/10/2020-09:40:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát và đánh giá đầu tư cho công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Chương trình 1)
Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020;
Sáng nay, ngày 19/10/2020 Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát và đánh giá đầu tư (Chương trình 1) cho công chức các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng


Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Đỗ Mạnh Khởi nhấn mạnh chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát và đánh giá đầu tư này là một trong bốn chương trình quan trọng, được Bộ Nội vụ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020. Lớp bồi dưỡng tổ chức để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của các học viên để hoàn thiện lại những nội dung, chương trình để sau này trình lãnh đạo Bộ phê duyệt làm tài liệu đào tạo bồi dưỡng chính thức dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ sử dụng trong những năm tiếp theo.

TS. Cao Văn Bản (nguyên Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - Giảng viên Lớp bồi dưỡng

Giảng viên giảng bài tại Lớp bồi dưỡng là TS. Cao Văn Bản - Chuyên gia (nguyên Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), là người có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác giám sát đánh giá đầu tư.
Chương trình bồi dưỡng bao gồm những nội dung chính sau:
- Chuyên đề 1: Cơ sở pháp lý thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư.
- Chuyên đề 2: Những vấn đề chung về giám sát và đánh giá đầu tư.
- Chuyên đề 3: Nghiệp vụ giám sát đầu tư.
- Chuyên đề 4: Nghiệp vụ đánh giá đầu tư.
- Chuyên đề 5: Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư.
- Chuyên đề 6: Phương pháp và công cụ giám sát và đánh giá đầu tư.
- Chuyên đề 7: Giới thiệu chung Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư.
- Các bài tập thực hành; xử lý tình huống.
- Hỏi - Đáp.
Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong hai ngày và kết thúc vào chiều ngày 20/10/2020.

Toàn cảnh Hội trường

Toàn cảnh Hội trường

Phạm Quang Trung
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

    Tổng số lượt xem: 66
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.