TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
 
Giới thiệu
 

Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch được thành lập ngày 22 tháng 01 năm 1994 theo Quyết định số 03-UB/TCCB của Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo Quyết định số 1883/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nằm trong hệ thống các Trường, các Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cả nước; thực hiện chức năng: đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức, viên chức; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nội dung đào tạo, bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế hoạch và đầu tư từ Trung ương đến địa phương theo quy hoạch, kế hoạch được Lãnh đạo Bộ phê duyệt và phục vụ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong xã hội

Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội và là đơn vị tài khoản cấp II, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để giao dịch.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch gồm:

+ Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

+ Các Phòng chuyên môn: Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng và Phòng Hành chính - Quản trị.

Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414.
Fax: 024.37346416.

Website: http://trungtambdcb.mpi.gov.vn
E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com

Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng
Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414.
Fax: 024.37346416.

Phòng Kế toán, Hành chính - Quản trị
Điện thoại: 024.37346415.

 

 

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.