TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Ngày 28/10/2020-09:33:00 AM
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư công cho công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Chương trình 3)
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và Quyết định số 491/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020. Sáng nay, ngày 28/10/2020 Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tiếp tục tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư công cho công chức các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Đỗ Mạnh Khởi - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch nêu rõ chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư công là một trong bốn chương trình quan trọng được Bộ Nội vụ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020.
TS. Đỗ Mạnh Khởi nhấn mạnh Tài liệu này đã được Trung tâm phối hợp với Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân biên soạn bài bản, xây dựng chi tiết các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư công, đây là một trong những nghiệp vụ quan trọng mà các công chức của Bộ cần phải nắm được để có những tham mưu, góp ý cho các cấp lãnh đạo trong công tác điều hành, quản lý nguồn vốn đầu tư công mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ theo dõi.
ThS. Trần Thành Long - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Giảng viên Lớp bồi dưỡng

Giảng viên của Lớp bồi dưỡng là ThS. Trần Thành Long - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Chương trình bồi dưỡng bao gồm những nội dung chính sau:
- Chuyên đề 1: Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư công.
- Chuyên đề 2: Tổng quan về quản lý đầu tư công.
- Chuyên đề 3: Quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.
- Chuyên đề 4: Quy trình quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.
- Chuyên đề 5: Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
- Các bài tập thực hành; xử lý tình huống.
Lớp bồi dưỡng tổ chức để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của các học viên để hoàn thiện lại những nội dung, chương trình để sau này trình lãnh đạo Bộ phê duyệt làm tài liệu đào tạo bồi dưỡng chính thức dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ sử dụng trong những năm tiếp theo.
Lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào chiều cùng ngày 28/10/2020.
Một số hình ảnh khai giảng Lớp bồi dưỡng
Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng
Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng
Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng
Phạm Quang Trung
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

    Tổng số lượt xem: 1136
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.