TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Ngày 17/12/2020-08:51:00 AM
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2020 và xây dựng chương trình công tác năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết công tác năm 2020 và xây dựng Chương trình công tác năm 2021 của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hướng dẫn số 40-HD/ĐUBKHĐT ngày 19/11/2020 về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ cơ quan năm 2020, sáng ngày 16/12/2020 Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và xây dựng chương trình công tác năm 2021. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các đơn vị thuộc Bộ có ông Nguyễn Trung Nam, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thông, bà Tạ Thị Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, bà Nguyễn Thị Hạnh Vân, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

Ảnh: Ông Đỗ Mạnh Khởi, Giám đốc Trung tâm,
báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Trung tâm năm 2020.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và thiên tai diễn biết rất phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, song tập thể cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của Trung tâm đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cụ thể là: Trung tâm đã tổ chức 30 lớp bồi dưỡng cho tổng số 1.962 lượt học viên là công chức, viên chức của Bộ và một bộ phận cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư, đạt 120% kế hoạch năm 2020 về số lớp (30/25 lớp) và 101% kế hoạch về số học viên (1.692/1.668 học viên); tổ chức 08 khóa đào tạo về quản trị kinh doanh cơ bản cho 310 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 06 địa phương miền Bắc (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Lạng Sơn); tổ chức 01 lớp đào tạo tiếng Anh trình độ B1 cho 15 công chức của Bộ. Kết quả đạt được không chỉ phản ánh Trung tâm đã hoàn thành 100% các mục tiêu kế hoạch về số lớp và số học viên tham gia bồi dưỡng, mà chất lượng và hiệu quả các chương trình bồi dưỡng đã được các học viên, giảng viên và đối tác đánh giá rất cao.

Ảnh: Ông Ngô Văn Giang, Phó Giám đốc Trung tâm,
trình bày Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020, Trung tâm đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan, chuyên gia tổ chức biên soạn và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 1761/QĐ-BKHĐT ngày 02/12/2020 phê duyệt 04 Chương trình và 04 bộ Tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, bao gồm: (1) Chương trình và tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý đầu tư công; (2) Chương trình và tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ quy hoạch; (3) Chương trình và tài liệu bồi dưỡng Nghiệp vụ giám sát và đánh giá đầu tư; và (4) Chương trình và tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng xây dựng chính sách công, hoàn thành 100% mục tiêu kế hoạch. Các chương trình và tài liệu mới được ban hành sẽ được các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sử dụng ngay vào các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Ảnh: Thứ trưởng Võ Thành Thống phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Thành Thống đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của Trung tâm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn cả khách quan và chủ quan, như tình hình thiên tai, dịch bệnh, nguồn nhân lực mỏng, đội ngũ giảng viên chủ yếu là thỉnh giảng, kinh phí hạn chế, song Trung tâm đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch. Để báo cáo tổng kết hoàn thiện hơn, Thứ trưởng đề nghị Trung tâm cần làm rõ thêm những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động, như ý thức học tập của công chức, viên chức, việc huy động các giảng viên giỏi tham gia giảng dạy, việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng, sự phối hợp giữa Trung tâm với các đơn vị trong và ngoài Bộ…
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, Thứ trưởng Võ Thành Thống khẳng định, việc phát triển Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch với vai trò, vị trí là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ là một tất yếu khách quan, thực sự cần thiết, góp phần quan trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ trưởng đề nghị Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm ổn định và phát triển vững chắc Trung tâm trong thời gian tới. Cụ thể là: (1) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án vị trí việc làm mới của Trung tâm, xem xét giao tăng nhiệm vụ, tăng số người làm việc, trên cơ sở đó tuyển dụng đủ số người làm việc theo Đề án mới; (2) Phối hợp với Văn phòng Bộ để thực hiện các biện pháp đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo tốt hơn cho công tác giảng dạy và học tập tại Trung tâm; (3) Phối hợp với Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thông làm tốt công tác truyền thông về hoạt động của Trung tâm và công tác thi đua, khen thưởng, trong thời gian tới phấn đấu nâng hạng tặng thưởng huân chương cho Trung tâm từ Huân chương lao động hạng Ba lên Huân chương lao động hạng Nhì; (4) Phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị thuộc Bộ trong việc xây dựng các chương trình, bài giảng và mời giảng viên giảng bài tại các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức… Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan, trực tiếp là Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thông cùng đồng hành với Trung tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ Trung tâm để tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và có bước phát triển vững chắc trong tương lai.

Ảnh: Ông Nguyễn Trung Nam, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thông,
phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đại diện cho các đơn vị tham dự Hội nghị, các đại biểu cũng đánh giá rất cao những kết quả tích cực mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2020 cũng như sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Trung tâm và các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các đơn vị ghi nhận những kiến nghị của Trung tâm đồng thời lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng sẽ đồng hành với Trung tâm trong thời gian tới, báo cáo Lãnh đạo Bộ thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực toàn diện của Trung tâm để xứng đáng với vị trí, vai trò cũng như đảm nhiệm ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ.

Ảnh: Bà Tạ Thị Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thứ trường Võ Thành Thống và tiếp thu ý kiến góp ý của đại diện các đơn vị, ông Đỗ Mạnh Khởi, Giám đốc Trung tâm, đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Thứ trưởng và các đại biểu đã đến tham dự Hội nghị, đồng thời xin hứa với Thứ trưởng và cam kết tập thể lãnh đạo và chuyên viên của Trung tâm sẽ không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao cả về số lượng và chất lượng, kiên quyết thực hiện các giải pháp để Trung tâm ngày càng lớn mạnh, phát triển.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Buổi chiều cùng ngày 16/12/2020, Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đại biểu tham dự có đồng chí Đỗ Mạnh Khởi, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Ảnh: Đồng chí Ngô Văn Giang, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm,
trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tổng kết của Chi bộ đã nhấn mạnh bối cảnh đặc thù của năm 2020 có nhiều khó khăn, số lượng đảng viên trong Chi bộ không nhiều, song Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm đạt được nhiều kết quả tích cực, như hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng… Đặc biệt, năm 2020 Chi bộ Trung tâm đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đã bầu Bí thư, Phó Bí thư và thông qua Nghị quyết Đại hội với sự đồng thuận tuyệt đối.

Ảnh: Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích đánh giá cao Chi bộ Trung tâm đã tổ chức Hội nghị một cách rất nghiêm túc, Báo cáo tổng kết đầy đủ, kỹ lưỡng, phân tích rõ ràng những kết quả tích cực đã đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế. Qua theo dõi, quan sát hoạt động của Trung tâm trong năm 2020, bản thân đồng chí Mai Ngọc Bích nhận thấy rằng, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm được thực hiện ngày càng bài bản, từ khâu kế hoạch, xây dựng chương trình cho đến tổ chức thực hiện, luôn bám sát thực tiễn, đáp ứng trực tiếp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của công chức, viên chức. Trong công tác đảng, Chi bộ luôn nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, là một trong số 15 tổ chức trong Đảng ủy cơ quan Bộ gửi đầy đủ và kịp thời các báo cáo và văn bản sau khi tổ chức Đại hội Chi bộ cho Đảng ủy cơ quan Bộ theo quy định. Trong những năm qua, Trung tâm cũng phối hợp rất tốt với Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, học tập nghị quyết cho các đảng viên, công chức và viên chức của Bộ. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Mai Ngọc Bích đề nghị Chi bộ Trung tâm tiếp tục phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm lãnh đạo Trung tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Mạnh Khởi, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Mai Ngọc Bích, đồng chí Đỗ Mạnh Khởi khẳng định Chi bộ Trung tâm luôn đoàn kết, thống nhất và hướng tới mục tiêu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2021, Lãnh đạo Chi bộ cùng với Lãnh đạo Trung tâm sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực toàn diện của Trung tâm để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, và rất mong nhận được sự ủng hộ của Đảng ủy cơ quan Bộ trong mọi hoạt động của Chi bộ cũng như của Trung tâm. Về công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, học tập nghị quyết cho các đảng viên, công chức và viên chức của Bộ, đồng chí Bí thư Chi bộ cam kết Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng này theo đúng kế hoạch công tác năm 2021 của Đảng ủy.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Một số hình ảnh Hội nghị:

Bà Nguyễn Thị Hạnh Vân – Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, phụ trách đào tạo, bồi dưỡng -
phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đóng góp ý kiến cho bản Tổng kết công tác năm 2020 của Trung tâm.
Ông Trương Minh – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đóng góp ý kiến cho bản Tổng kết công tác năm 2020 của Trung tâm.
Bà Trần Thị Hồng Liên – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Bồi dưỡng
phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đóng góp ý kiến cho bản Tổng kết công tác năm 2020 của Trung tâm.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Kế toán trưởng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đóng góp ý kiến cho bản Tổng kết công tác năm 2020 của Trung tâm.Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

    Tổng số lượt xem: 2180
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.37346355 - 024.37346414. Fax: 024.37346416. E-mail: trungtambdcbmpi@gmail.com
Phòng Quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37346355 / 024.37346414. Fax: 024.37346416.
Phòng Hành chính - Quản trị: Điện thoại: 024.37346415.